♦ ขอแนะนำผู้สนับสนุนของ KoA Plaza

 • ระยะเวลาการสรรหา : 25 มกราคม 2017 – 10 กุมภาพันธ์ 201
 • ระบบการจัดสรรหา : เปิดการจัดสรรหา ->ตรวจสอบเอกสาร -> สัมภาษณ์
 • วิธีการเลือก : จะทำการเลือกผู้สมัคร 7 ท่าน ที่มีทักษะเกี่ยวกับธุรกิจด้านเครือข่าย และมีแนวความคิดความตั้งใจการทำธุรกิเกี่ยวกับสื่อ และเผยแพร่ผ่านทางด้านเฟสบุ๊ค ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2017
 • กิจกรรม
  ① การส่งเสริมโดยผ่านการโพสต์ผ่านหน้าโฮมเพจของ KPTF และหน้าของฟสบุ๊ค
  ② การส่งเสริมโดยผ่านการโพสต์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของ KPTF บนข้อความส่วนตัว (ผ่านเฟสบุ๊ค ทวิสเตอร์ อินสตราแกรม เป็นต้น)
 • ผลประโยชน์
  ① ในบรรดาผู้สนับสนุน 7 คน (ทั้งที่ KPTF และ Koaplaza) จะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุน และจะให้โอกาสมาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลีฟรี
  พร้อมค่าตั๋วเครื่องบินและที่พัก (เราจะเชิญมาท่องเที่ยวเกาหลี)

♦ ผู้ที่ได้รับเลือกในขั้นตอนสุดท้ายจาก Koaplaza&KPTF


Hiyasmin Picpic

Ann Loieryn G. Nanadiego

Jenna Audrey Buenaventura

Nina Faye Simbajon

♦ กิจกรรมสำหรับผู้สนันสนุน KPTF2017

[envira-gallery id=”6857″]

♦การเยี่ยมชมและการท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี (ระหว่าง 22-27 พฤษภาคม 2017)

[envira-gallery id=”7823″]