แผนดำเนินการ

                                                    Koaplaza เป็นหนึ่งในแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ที่ดีที่สุดของเกาหลี ซึ่งขายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพยอ
                                                ดเยี่ยมให้กับลูกค้าชาวเอเชีย สินค้าเกาหลีราคาที่ไม่แพง สะดวกสบายและส่งมอบได้อย่างปลอดภัย


 

จัดหาเฉพาะสินค้าเกาหลีที่มีคุณภาพสูง

  • จะทำการจัดหาสินค้าเกาหลีที่มีชื่อเสียง
  • ให้บริการการจัดการติดตามผลกับผู้จัดจำหน่ายสาขาของแต่ละประเทศ
  • จะทำการโฆษณาสินค้าในเอเชียและจะขายในเกาหลี ในรูปแบบ ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ , ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคควบคู่กันไป ทีเป็นตลาดออนไลน์ทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เอเชียจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคืนเงิน การคืนสินค้า เป็นต้น