แผนดำเนินการ 

จัดหาเฉพาะสินค้าเกาหลีที่มีคุณภาพสูง

  • จะทำการจัดหาสินค้าเกาหลีที่มีชื่อเสียง
  • ให้บริการการจัดการติดตามผลกับผู้จัดจำหน่ายสาขาของแต่ละประเทศ
  • จะทำการโฆษณาสินค้าในเอเชียและจะขายในเกาหลี ในรูปแบบ ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ , ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคควบคู่กันไป ทีเป็นตลาดออนไลน์ทั่วไป
  • เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เอเชียจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการคืนเงิน การคืนสินค้า เป็นต้น