ประกาศและข่าวสาร

Total 9
Number Thumbnail Title Author Date Votes Views
9
Korea Philippines Trade Fair 2017
koaplaza | 2017.04.01 | Votes 0 | Views 82
koaplaza 2017.04.01 0 82
8
Korea Trade Fair 2016
koaplaza | 2016.04.01 | Votes 0 | Views 80
koaplaza 2016.04.01 0 80
7
KO-A PLAZA Facebook Event
koaplaza | 2015.11.10 | Votes 0 | Views 71
koaplaza 2015.11.10 0 71
6
Thailand distributor requests Korean construction materials to import
koaplaza | 2015.07.06 | Votes 0 | Views 76
koaplaza 2015.07.06 0 76
5
Master Franchise opportunity of “HOMIBING”
koaplaza | 2015.05.27 | Votes 0 | Views 71
koaplaza 2015.05.27 0 71
4
Inviting Philippine buyer to Korea
koaplaza | 2015.01.23 | Votes 0 | Views 67
koaplaza 2015.01.23 0 67
3
Philippine business matching conference
koaplaza | 2015.01.23 | Votes 0 | Views 470
koaplaza 2015.01.23 0 470
2
Philippine buyer visiting to Korean cosmetic company
koaplaza | 2015.01.23 | Votes 0 | Views 290
koaplaza 2015.01.23 0 290
1
Philippine buyer visiting to Korea
koaplaza | 2015.01.06 | Votes 0 | Views 69
koaplaza 2015.01.06 0 69